Wielu użytkowników skarży się na jakość wyświetlania modeli w Rhino, szczególnie przy bardzo dużych przybliżeniach. Oczywiście zależy to od ustawień jakości siatki wielokątowych (Mesh), ale także w sporej mierze od samej karty graficznej. Różni producenci i różne modele kart potrafią bardzo różnić się w działaniu i wyświetlaniu. Niewielu użytkowników wie, iż można kontrolować wiele aspektów wyświetlania w Rhino. Wśród nich jednym z najciekawszych jest możliwość ustawiania własnych wartości głębokości wzajemnego przenikania się krawędzi i krzywych w programie za pomocą polecenia TestZBiasFactor.

W przypadku nowszych kart graficznym warto ustawić wartość tej funkcji na 16, aby wyświetlane modele wyglądały lepiej, niż w przypadku ustawień domyślnych.

UWAGA !!! Polecenie nie działa z autouzupełnianiem komend w wierszu poleceń. Należy wpisać je w całości i potwierdzić Enterem.

tto2eqJjAlEXxv