Pomysł

Wszystko zaczyna się od koncepcji, pomysł jest motorem napędowym przyszłego projektu. Idea przyjmować może najróżniejsze formy. Nieważne, czy jest to po prostu wstępny szkic na papierze, sesja z tabletem, plany w formacie CAD lub ich skany, czy może istniejący już model 3D wykonany w innej aplikacji. Zawsze istnieje droga importu takich danych do Rhino. Z drugiej strony, prace koncepcyjne możemy przeprowadzić w Rhino samodzielnie od samego początku wykorzystując wbudowane narzędzia kreślarskie.

  • Kilkadziesiąt formatów importu danych 2D/3D/CAD z innych aplikacji

import

 
  • Bezpośrednia obsługa tabletów, możliwość szkicowania lub obrysu krzywymi

tablet

  • Intuicyjne funkcje związane z podkładaniem obrazków-referencji w poszczególnych rzutniach programu

backdrop_z

  • Wygodna wymiana danych z programami do tworzenia  grafiki wektorowej

vector_z