W Rhino 6 poprawiono dużą ilość błędów, usunięto również rozbieżności w działaniu poszczególnych poleceń. Szereg działań zostało skonsolidowanych a wybrane funkcje uległy unifikacji. ViewCaptureTo Polecenia przechwytywania stanu rzutni ViewCaptureToFile i ViewCaptureToClipboard wyposażono we własne okienka dialogowe. OneView OneView automatycznie ustawia płaszczyznę konstrukcyjną do aktywnej rzutni, co jest niezwykle wygodne przy modelowaniu za pomocą jednej tylko rzutni. Picture Polecenie Picture command zastępuje BackgroundBitmap & PictureFrame i posiada własny, unikalny i uproszczony typ materiału. Linie pomocnicze Polecenie AddGuide pozwalają na utworzenie nieskończonych linii, które mogą być używane jako tymczasowa referencja podczas kreślenia. Polecenie RemoveGuide je usuwa. refinements_v6_guides Mesh NGons Mesh NGons: Siatki mesh mogą teraz posiadać w sobie takie elementy składowe jak: trójkąty, czworokąty, n-gony (wielokąty o ilości ścianek większej niż cztery). N-gony są obsługiwane przez wiele rodzin funkcji, np. Import / eksport do formatów je wspierających( np. .obj, .skp,): refinements_v6_ngons MeshFromLines Polecenie potrafi wygenerować siatkę mesh z siatki krzywych szkieletowych. refinements_v6_meshfromlines Obsługa wyskokich DPI Przy wysokich rozdzielczościach i dużych gęstościach upakowania pikseli na ekranie efekty generowane przez Rhino 6 wyglądają o wiele lepiej. refinements_v6_highdpi AMF File I/O AMF file format Dodano obsługę formatu, który używany jest w nowoczesnych systemach druku 3d. refinements_v6_amf Distribute Distribute Dystrybuja obiektów to nowe polecenie, które powiela obiekty w określonych odstępach, niezależnie od ich skali, czy położenia. refinements_v6_distribute Command Line Math Dodano możliwość wprowadzania działań matematycznych bezpośrednio w wierszu poleceń. Add Data to Objects Użytkownik może teraz wprowadzać dodatkowe informacje, np. ciąg tekstu jako właściwości każdego obiektu. Drag Strength Dzięki tej funkcji możemy decydować o sile przeciągnięć myszką np. punktów kontrolnych, która ma na celu osiągnięcie bardzo subtelnych modyfikacji ich położenia Gumball Extrude Wytłaczanie geometrii da się obecnie realizować za pomocą kolorowego manipulatora transformacji włącznie z wytłaczaniem w obie strony MatchSrf History Polecenie dopasowania ciągłości geometrycznej powierzchni między sobą działa obecnie z aktywnym nagrywaniem historii poleceń. BlendSrf History Polecenie płynnego łączenia powierzchni z zachowaniem wybranej ciągłości geometrycznej między łączonymi powierzchniami działa obecnie z aktywnym nagrywaniem historii poleceń. Łatwiejsze w użyciu polecenie wydłużanie powierzchni ExtendSrf jest teraz o wiele prościej używać – wystarczy kliknąć na krawędź powierzchni do wydłużenia i przeciągnąć ją na określoną odległość. Dodano również opcję łączenia (Merge), dzięki której wydłużenie, czy skrócenie powierzchni będzie stanowić oddzielną powierzchnię. FlowAlongSrf Opływanie względem powierzchni posiada obecnie opcję Zachowania Kierunku Normalnych (ConstrainNormal), dzięki której zostaje zachowana całościowa struktura obiektu, który deformuje się względem innego. Zaznacz Sub-Curves Podobiekty krzywej złożonej w postaci krzywych podrzędnych są teraz dostępne jako filtr selekcji. Dokonujemy tego za pomocą wciśnięcia klawiszy Ctrl+Shift lub za pomocą nowego filtra! Edycja zaokrąglonych krawędzi Promienie zaokrągleń krawędzi, które zostały utworzone przez polecenie FilletEdge są teraz w pełni modyfikowalne. Samo polecenie zostało również poprawione i działa lepiej, szczególnie na wierzchołkach i krawędziach schodzących się z wielu kierunków Offset wielu obiektów Use OffsetMultiple to perform the same offset on many selected objects. Nowe polecenie OffsetMultiple potrafi odsuwać na daną odległość wiele obiektów naraz. refinements_v6_offsetmultiple Isolate Polecenie Isolate zastępuje polecenie InvertHide. Pozwala to na skupienie pracy tylko na danej części dużego projektu. I wiele więcej ReduceMesh: daje teraz więcej możliwości w zakresie redukcji siatki źródłowej. Historia nagrywania poleceń działa teraz z: BlendSrf Bounce ChamferSrf ExtractIsocurve FilletSrf InterpCrvOnSrf MatchSrf MoveExtractedIsocurve VariableBlendSrfVariableChamferSrf VariableFilletSrf Operacje logiczne działają pewniej na nachodzących się na siebie na wspólnej płaszczyźnie ściankach. Import formatu STEP został przepisany od nowa, o wiele lepiej wspiera teraz powierzchnie złożone. Polecenie RemoveAllNakedMicroEdges oczyszcza model z miko krawędzi, które nie są połączone z innymi, dzięki czemu automatycznie zyskujemy na jakości modelu.