Krótka charakterystyka szkolenia
Kurs Rhino plus RhinoGold opracowany został przede wszystkim zmyślą  o projektantach i producentach biżuterii, oraz osobach, które wiążą swoją zawodową przyszłość z branżą jubilerską.

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

Rhinoceros  – całkowicie trójwymiarowego modelera z rodziny CAD/CAM/CAE oraz jedną z najsilniejszych na rynku platform programowych przeznaczonych do projektowania, stylizacji, modelowania bryłowego, wizualizacji i inżynierii odwrotnej. Aplikacja opiera się na tworzeniu geometrii  typu  NURBS  tj.  dowolnego  typu  i  stopnia  krzywych  swobodnych,  powierzchni prostych i złożonych. Rhino znajduje zastosowanie w niemal wszystkich branżach przemysłu.
Program  ma  szerokie  zastosowanie  przy  projektowaniu  form  przemysłowych  jak  również wspomaganiu  procesów  produkcji.

RhinoGold  –  dodatku  dla  Rhinoceros , który opracowany został z myślą o  projektantach  i  producentach  biżuterii.  Bogaty  zasób  specjalistycznych  funkcji programu pozwala znacząco zautomatyzować proces projektowania i produkcji wyrobów jubilerskich. RhinoGold  ma  wbudowane liczne kreatory (łańcuszków, pierścieni, kamieni itp.) a także narzędzia analityczne do pomiaru odległości, obwodu, objętości czy wagi.

Wymagania wstępne
Aby odbyć szkolenie niezbędna jest znajomość systemu Windows i jego obsługi za pomocą myszki. Podstawy teoretyczne lub praktyczne tworzenia grafiki przestrzennej są pomocne, ale nie są wymagane.

Cel i efekty szkolenia
Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:

  • poruszać się wśród i operować poszczególnymi opcjami Rhinoceros i RhinoGold
  • zarządzać i edytować zbiorami jubilerskimi, gotowymi wzorami i częściami składowymi
  • tworzyć własne pierścienie, łańcuszki i inne wzory
  • skalować pierścionki ze względu na ich wagę, materiał z którego są wykonane i ich rozmiar
  • tworzyć i wstawiać różnego rodzaju kamienie
  • tworzyć głowice pod kamienie, pazurki przytrzymujące
  • tworzyć wycięcia pod kamienie
  • wypełniać wzorami i kamieniami dowolne powierzchnie
  • optymalizować projekty
  • rozumieć podstawowe strategie i metody wizualizacji gotowego wzoru i dobierać odpowiednią pod własny projekt.

Program szkolenia

1. Modelowanie precyzyjne
Przedstawione zostaną techniki wspomagania procesu modelowania przy użyciu narzędzi takich jak: współrzędne, ograniczniki, płaszczyzny robocze. Pokazany zostanie proces rysowania płaskich kształtów, takich jak elipsy, okręgi, łuki, wielokąty oraz krzywe swobodne wszystkich typów.
– kreślenie geometrii z użyciem różnego rodzaju układów współrzędnych: względnego, bezwzględnego oraz biegunowego
– praca z ogranicznikami modelowania odległości i kąta
– okna widokowe (rzutnie) i płaszczyzny robocze
– tworzenie modelu przestrzennego w środowisku trzech wymiarów
– modelowanie przy użyciu trybu podnośnika (elevator mode)
– kreślenie kształtów prostokątnych i różnych ich opcji
– zaznaczanie punktowe – przy aktywnej opcji przyciągania
– narzędzia służące do analizy: długości, odległości, kąta, promienia
– kreślenie okręgów i łuków
– rysowanie elipsy i wielokąta za pomocą krzywych
– wbudowana możliwość wizualizacji – silnik renderujący Rhinoceros
– tworzenie krzywych swobodnych
– tworzenie helisy i spirali

2. Tryby i sposoby wyświetlania, edycja, nieco bardziej zaawansowane techniki związane z krzywymi, proste sposoby na tworzenie powierzchni
Zostaną pokazane różne sposoby na wyświetlanie i oglądanie modeli lub ich części za pomocą opcji widokowych. W tej części także zostaną użyte różne narzędzia edycyjne, aby uzyskać geometrię bardziej złożoną i dokładną. Loft i Extrude to najczęściej chyba wykorzystywane funkcje wytłaczające, które także zostaną omówione dokładnie.
– przesuwanie, przybliżanie, obracanie okien widokowych (rzutni), modyfikacja ustawień okien widokowych oraz przywracanie ich poprzednich stanów
– cieniowanie i wyświetlanie za pomocą funkcji karty graficznej i systemu OpenGL
– modyfikacja krzywych i kształtów za pomocą funkcji fazowania i profilowania
– wytłaczanie nowej powierzchni na podstawie profili utworzonych z serii krzywych lub samego kształtu pojedynczej krzywej
– globalne możliwości modyfikacji w Rhino: przesunięcie, kopiowanie, obracanie, skalowanie, odbicie lustrzane
– tworzenie macierzy obiektów o różnych kształtach
– operacje logiczne na geometrii
– tworzenie nowej geometrii poprzez odsunięcie krzywych i powierzchni wzorcowych
– modyfikacje polegające na przycinaniu, odcinaniu i rozdzielaniu geometrii
– przedłużanie krzywych i powierzchni o określoną wartość lub do określonej geometrii

3. Średnio zaawansowane techniki tworzenia powierzchni oraz sposoby modyfikacji geometrii
W ramach kontynuacji nauki nowych poleceń i funkcji Rhino, ale już pod względem przygotowania się do praktycznego modelowania w programie, przedstawione zostaną sposoby przelania naszego pomysłu na projekt w Rhino. Poszerzona zostanie wiedza na temat przygotowania i odpowiedniego ustawienia projektu w Rhino oraz bardzo dokładnego tworzenia kształtów 2D, aby później można było z nich utworzyć dokładny model 3-D.
– teoria geometrii NURBS – założenia, działanie, implementacja i terminologia
– technika krzywych swobodnych
– edycja krzywych i powierzchni w oparciu o system punktów kontrolnych
– funkcje i możliwości zmiany konstrukcji krzywych i powierzchni – ich przebudowa
– pomoc w precyzyjnym przesuwaniu obiektów – funkcja „szturchania” obiektu
– tworzenie kształtów „przyjaznych” technikom i funkcjom deformującym
– tworzenie krzywych jako projekcji na obiekcie
– rozdzielanie powierzchni krzywymi lub innymi powierzchniami
– tworzenie przejść łączących (przenikanie) pomiędzy dwoma powierzchniami
– oświetlenie i rendering

4. Zaawansowane techniki tworzenia powierzchni oraz praca z bryłami
Nauki modelowania za pomocą brył ciąg dalszy – również utworzonych z tekstu. Pokazany zostanie proces wzbogacania modeli o detale za pomocą operacji logicznych. Dokładnie poznać będzie można nowe techniki wytłaczania: wokół osi obrotu oraz w oparciu o zestaw prowadnic. Finalnie przedstawione zostaną zaawansowane techniki tworzenia i modyfikacji powierzchni, takie jak przenikanie, dopasowanie, czy tworzenie powierzchni z sieci krzywych.
– tworzenie brył oraz operowanie tekstem
– powierzchnia utworzona z sieci (zestawu) krzywych
– przydatne funkcje do szybkiego tworzenia brył
– pozostałe typy wytłaczania geometrii i ich opcje

5. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
Wykonany zostanie  model młotka według rysunku złożeniowego oraz butelka jako przykład wzornictwa przemysłowego. Następnie przedstawiony będzie sposób nakładania na nowo powstałe modele materiałów i tekstur oraz proces wizualizacji tych przedmiotów. To nie wszystko – dodane zostaną komentarze i adnotacje do modelu oraz dokładnie zwymiarowanie geometrii, aby finalnie stworzyć plan techniczny całości i go wydrukować na drukarce lub ploterze, albo wyeksportować model w odpowiednim formacie w celu dalszej obróbki, np. w innym programie.

6. Interfejs użytkownika RhinoGold i poszczególne zakładki opcji w przykładach
RhinoGold  jako samodzielna aplikacja oraz jako rozszerzenie do Rhinoceros – przegląd przycisków i funkcji.
– przegląd opcji dostępnych w RhinoGold
– rodzaje scen i strategii ich tworzenia
– rodzaje prac jubilerskich
– przegląd narzędzi
– profile i ustawienia użytkownika.

7. Praktyczne projekty – narzędzia jubilerskie i artystyczne
W tej części cel nadrzędny to opanowanie technik projektowania przestrzennego za pomocą narzędzi stricte jubilerskich i artystycznych, które odnajdziemy w Rhinoceros i RhinoGold.
– narzędzia kreślarskie
– tworzenie wzorów z obrazków bitowych
– operacje logiczne na geometrii
– narzędzia modelowania
– zmiana pory dnia i nastroju sceny
– przekształcenia geometrii
– wzornik kamieni
– wypełnienia kamieniami
– wycinarka otworów pod kamienie
– oprawki i pazurki podtrzymujące
– frezy do podcięć
– głowice kamieni
– kreatory  pierścieni i łańcuszków
– wektoryzajca bitmap
– płaskorzeźby
– krzywe symetryczne
– wzornik stylów celtyckich
– praca z profilami
– alarmy wagi
– narzędzia analityczne i wymiarowanie.