Dla kogo i po co ? 

Szkolenie Rhinoceros dla zaawansowanych – certyfikowany stopień II+ dedykowane jest osobom, które ukończyły stopień I szkolenia lub mają już kilkumiesięczne doświadczenie w pracy z programem i chcą zwiększyć efektywność swojej pracy oraz poznać wiedzę niedostępną w żadnych tutorialach i podręcznikach.

Szkolenie polecane jest szerokiemu spektrum branż, np.. projektantom architektury, biżuterii,  statków/jachtów, tapicerom, modelarzom, osobom zajmującym się wzornictwem przemysłowym, projektantom  form przemysłowych oraz przygotowującym projekty pod druk 3D oraz CAM/CNC.

Ten poziom szkolenia kładzie jeszcze większy nacisk na topologię NURBS oraz problematykę jakości kształtu i jego analizy. Rozpatrywane są również kwestie dostosowywania programu do własnych potrzeb, instancjonowanie projektu oraz elementy zaawansowanej dokumentacji technicznej projektu i pracy grupowej.

Podczas 3 dni (24 godziny) wykładów i ćwiczeń z autoryzowanym instruktorem kursant zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu projektowania przestrzennego w programie Rhinoceros na poziomie dla zaawansowanych.

Co nas wyróżnia ?  

–  Nasza firma jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Rhinoceros w Polsce
Posiadamy Certyfikat wystawiony przez producenta oprogramowania firmę McNeel poświadczający nasz profesjonalizm
– Autoryzowany Instruktor z wieloletnim doświadczeniem 

Nie tylko sama wiedza jest ważna, ale także, a może przede wszystkim umiejętność jej przekazania. Od wielu już lat naszym największym atutem jest zdolność prostego tłumaczenia skomplikowanych zagadnień.
– Nacisk na zrozumienie idei i metodyki pracy w NURBS 
NURBS to podstawowa reprezentacja geometrii przestrzennej w Rhino. Szczególny nacisk instruktor przykłada na zrozumienie zasad i zależności, które niezbędne są w trakcie tworzenia projektu w Rhino, niezależnie od jego stopnia skomplikowania oraz branży. Szczególnie skorzystają na tym osoby, które już w jakimś stopniu poznały program w wyniku samodzielnej nauki, chociażby z Internetu. Spowodowane jest to tym, że wiedza ta jest często pomijana lub bagatelizowana.
– Program szkolenia poszerzony o dodatkowe zagadnienia względem materiału zalecanego przez producenta oprogramowania Rhinoceros – firmę McNeel.

Wymagania wstępne 

Zaleca się aby kursant miał ukończony pierwszy poziom szkolenia. W innym przypadku wymagane się co najmniej dwumiesięczne doświadczenie w pracy  z programem Rhinoceros.
Wymagana jest również biegłość w obsłudze systemu Microsoft Windows.

Efekty szkolenia

Po ukończenia tego stopnia szkolenia kursant zdobędzie następujące umiejętności:

 • Projektowanie powierzchniowe (Rhino) na tle projektowania bryłowego (inne aplikacje 3D)
 • Zaawansowana ciągłość geometryczna (G-con)
 • Zaawansowana topologia NURBS, ograniczenia i możliwości (Four-sided surface principle)
 • Zaawansowane techniki przekształceń, Uniwersalna Technika Deformacji (UDT)
 • Strategie modelowania – techniki automatyczne vs manualne
 • Funkcje wytłaczające i wypełniające – kiedy jakie stosować, aby uzyskać optymalny kształt i jakość
 • Zaawansowana analiza geometrii pod kątem przydatności modelu do produkcji / druku 3D
 • Samodzielnie dobieranie strategię modelowania w zależności od rodzaju i skali projektu
 • Rozwijanie (Unroll) powierzchni rozwijalnych i nierozwijalnych
 • Upłynnianie (Fairing) geometrii na poziomie krzywych i powierzchni
 • Tworzenie lepszych i bardziej optymalnych siatek MESH pod potrzeby produkcji / druku 3D
 • Poszukiwanie, instalacja i konfiguracja najpopularniejszych rozszerzeń (plugins)
 • Dokumentacja techniczne – arkusze, rzuty, skala, kontekst rzutu
 • Dostosowywanie programu do własnych potrzeb, w tym makrodefinicje, skrypty i szablony
 • Podstawy modelowania parametrycznego z wtyczką Grasshopper
 • Bloki, instancje, złożenia projektu
 • Elementy pracy grupowej nad projektem (Worksessions)

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wstęp – szybka powtórka podstawowych zagadnień 
  – Praca z płaszczyznami konstrukcyjnymi
  – Chwytaki (Osnaps) i inne narzędzia wspomagające modelowania
  – Kształt i jego jakość
  – Zalety optymalnej jakości geometrii – porównanie z podejściem tradycyjnym
 2.  Zaawansowana topologia NURBS 
  Zarówno krzywe, jak i powierzchnie charakteryzują się pewną wewnętrzną budową, topologią. Składa się na to szereg cech, których znajomość pozwoli nam na osiąganie o wiele bardziej rozbudowanych możliwości.
  – Stopień (Degree) na krzywej i na powierzchni
  – Punkty kontrolne vs punkty węzłowe
  – Ciągłości geometryczny z punktu widzenia punktów kontrolnych
  – Geometria wymierna i niewymierna, wagi
  – Metodologia czterech rogów na powierzchni (Four-sided surface principle)
  – Powierzchnie przycinane i nieprzycinane (Trimmed vs Untrimmed)
 3. Analiza geometrii 
  Program do projektowania to nie tylko tworzenie geometrii. To także poprawianie błędów, optymalizacja lub szukanie innych rozwiązań dla napotkanych problemów. W tym celu należy wiedzieć więcej na temat geometrii, nad którą pracujemy. Czyli po prostu analiza.
  – Graf rozkładu zmian krzywizny – pojęcie jakości krzywej
  – Analiza zakrzywienia na powierzchni
  – Mapy środowiskowe i Zebra
  – Narzędzia krawędzi
  – Krawędzie nadmiarowe i sposoby radzenia sobie z nimi (Join vs Merge)
  – Sposoby naprawy obcej geometrii, diagnostyka modelu
 4. Zaawansowane techniki modelowania 
  Jakie pułapki czekają nas, gdy stopień skomplikowania obiektu wzrasta. Co się dzieje, gdy krzywizny pojawiają się już w dwóch kierunkach? Jak zmusić krawędzie powierzchni, aby do siebie idealnie pasowały ?
  – Funkcje wytłaczające i wypełniające a ciągłość geometryczna
  – Płynne łączenie (Blending) powierzchni złożonych
  – Krawędzie odkryte i neutralizowanie kłopotów (Join two naked edges)
  – Optymalizacja powierzchni wytłoczonych ze złej jakości krzywych
  – Upłynnianie krzywych
  – Dodatkowy zestawów chwytaków (Osnaps) i ich rola
  – Zaawansowana orientacja obiektów
  – Dodatkowe funkcje kolorowego manipulatora transformacji (Gumball)
  – Modelowanie z obrazków, import, ustawianie w rzutniach, odrysowywanie
  – Shelling – nadawanie grubości bryły w formie wspólnej wartości (skorupa)
  – Krzywe i powierzchnie uśrednione (Tween)
 5. Rozwijanie powierzchni 
  Zagadnienie to jest coraz bardziej popularne w coraz większej ilości branż. W jaki sposób rozwijać powierzchnie bez utraty kształtu ? Czy wszystkie powierzchnie da się rozwijać?
  – Pojęcie powierzchni rozwijalnych i nierozwijalnych
  – Dogłębne omówienie strategii rozwinięć powierzchni rozwijalnych (Unroll) i Squish
  – Dogłębne omówienie strategii rozwinięć powierzchni nierozwijalnych (Squish i SquishBack)
  – Rozciąganie i ścieśnianie geometrii
  – Listkowanie – technika zamiany powierzchni nierozwijalnej w szereg rozwijalnych
 6. Zaawansowane zmiękczanie krawędzi na bryłach 
  Jedna z częściej wykonywanych czynności w trakcie procesu . Wygładzanie lub fazowanie krawędzi. Dlaczego nie zawsze wychodzi ?
  – Profilowanie (fillet) ze zmiennym promieniem wielu krawędzi naraz
  – Algorytmy wygładzania – co można za ich pomocą osiągnąć (Rolling ball vs Distance between edges)
  – Zmiękczanie krawędzi w wizualizacji (Edge softening)
  – Wygładzanie wielokierunkowe
 7. Rhino je nam z ręki 
  Ważnym czynnikiem dobrej znajomości programu jest możliwość swobodnego dostosowania go do naszej branży i związanych z nią specyficznych potrzeb.
  – Tworzymy własny przycisk i własny pasek narzędzi
  – Makrodefinicje i ich rola w programie
  – Skrypty – języki programowania
  – Skrypty – ładowanie i uruchamianie
  – Wtyczki (plugins) – znajdowanie, ładowanie, wstępna konfiguracja
  – Skróty klawiszowe i aliasy
  – Import / Eksport modeli POLYMESH i NURBS do i z obcych aplikacji
  – Grasshopper – projektowanie parametryczne, ale jednocześnie programowanie wizualne
 8. Sposoby pracy z dużymi projektami 
  Duży projekt, zawierający sporo elementów składowych to nie lada wyzwanie. Czy można go podzielić na mniejsze części ? Czy da się coś zrobić, aby projekt zajmował mniej miejsca ? Czy można pozwolić sobie na modułowość i pracę w grupie nad wspólnym projektem ?
  – Przekroje – sekcje i kontury
  – Zaawansowane techniki rzutowania w dokumentacji technicznej
  – Arkusze i skala rzutów w dokumentacji technicznej
  – Porcjowanie rzutów – płaszczyzny przycinające
  – Bloki i instancje, złożenia dużych projektów
  – Elementy pracy grupowej w Rhino
 9. Bonus – przygotowanie modelu do produkcji /druku 3D
  Nadrzędnym celem projektowania przestrzennego jest fizyczne wytworzenie przedmiotu projektu. Nie każdy jednak model, który udało nam się uzyskać nadaje się do produkcji
  – Pojęcie modelu szczelnego (watertight)
  – Krawędzie odkryte (Naked) w bryle
  – Zaawansowany MESHing
  – Krawędzie rozgałęzione (Non-manifold edges)
  – Ilość trójkątów a jakość modelu
  – Położenie obiektu a druk 3D – warstwowość technologii druku 3D
 10. Bonus – zaawansowane zagadnienia związane z wizualizacją 
  – Tworzenie własnych materiałów
  – Tekstury i inne mapy
  -UV unwarping, czyli mapowanie materiałów na powierzchniach złożonych z ciągłością tekstury
  – IBL – oświetlenie środowiskowe
  – System nalepek (decals)
  – IOR, czyli fizyka materiałów
 11. Projekty praktyczne 
  Czas w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę. Co nie znaczy, że nie będzie tu okazji do poznania nowych technik i metod pracy. Ćwiczenia te świetnie pokazują metodologię oraz etapy pracy nad projektem w Rhino. Od ogółu do szczegółu, ale liczy się już nie sam kształt, ale też jego jakość
  – Kształt designerski z uwolnioną bryłą
  – Zaawansowane wycięcia
  – Ostre krawędzie na gładkiej powierzchni (Creases)
  – Pilot zdalnego sterowania z dwóch rzutów  szkicu w postaci bitmapy.

Zapraszamy!