Dla kogo i po co ? 

Szkolenie Rhinoceros dla początkujących (certyfikowany stopień I+) zostało opracowane przede wszystkim dla:

 • osób które chcą rozpocząć pracę w programie Rhino od podstaw,
 • użytkowników, którzy dotychczas pracowali w starszych wersjach programu,
 • samouków posiadających już pewne doświadczenie w pracy z programem, którzy chcieliby pod okiem doświadczonego instruktora usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę.

Szkolenie polecane jest szerokiemu spektrum branż, np. projektantom architektury, biżuterii,  statków/jachtów, tapicerom, modelarzom, osobom zajmującym się wzornictwem przemysłowym, projektantom  form przemysłowych oraz przygotowującym projekty pod druk 3D oraz CAM/CNC.

Podczas 3 dni (24 godziny) wykładów i ćwiczeń z autoryzowanym instruktorem kursant zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu projektowania przestrzennego w programie Rhinoceros.

Co nas wyróżnia ? 

–  Nasza firma jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Rhinoceros w Polsce,
Posiadamy Certyfikat wystawiony przez producenta oprogramowania firmę McNeel poświadczający nasz profesjonalizm
 – Zajęcia prowadzi autoryzowany Instruktor z wieloletnim doświadczeniem
Nie tylko sama wiedza jest ważna, ale także, a może przede wszystkim umiejętność jej przekazania. Od wielu już lat naszym największym atutem jest zdolność prostego tłumaczenia skomplikowanych zagadnień.
– Nacisk na zrozumienie idei i metodyki pracy w NURBS 
NURBS to podstawowa reprezentacja geometrii przestrzennej w Rhino. Szczególny nacisk instruktor przykłada na zrozumienie zasad i zależności, które niezbędne są w trakcie tworzenia projektu w Rhino, niezależnie od jego stopnia skomplikowania oraz branży.
– Program szkolenia poszerzony o dodatkowe zagadnienia względem materiału zalecanego przez producenta oprogramowania Rhinoceros – firmę McNeel.

Wymagania wstępne 

Aby odbyć szkolenie z Rhinoceros dla początkujących należy biegle poruszać się w  systemie Microsoft Windows ze szczególnym uwzględnieniem jego obsługi za pomocą myszki. Doświadczenie z innych aplikacji 2D czy 3D w rysowaniu, kreśleniu lub modelowaniu są pomocne, ale nie wymagane.

 Efekty szkolenia

Po ukończenia tego stopnia szkolenia kursant bez problemu powinien: 

 • Rozumieć sens i metodologię pracy z geometrią NURBS oraz wysokimi technologiami
 • Biegłe posługiwać się interfejsem użytkownika Rhino, potrafić wydawać polecenia na kilka sposobów
 • Nawigować w programie w trzech wymiarach za pomocą myszki, klawiatury oraz za pomocą manipulatora 3D firmy 3dconnexion
 • Kreślić płaskie kształty na poziomie krzywych niezależnie od ich kształtu
 • Wytłaczać krzywe do dowolnych form geometrycznych za pomocą zespołu funkcji wytłaczających i wypełniających
 • Posługiwać się narzędziami wspomagającymi modelowanie (osnaps, ortho, planar, cplanes, constrains, relatives, smartrack)
 • Przygotowywać środowisko programu do projektu niezależnie od stopnia jego skomplikowania
 • Tworzyć geometrię na poziomie powierzchni i brył
 • Posługiwać się układem współrzędnych XYZ, jak i koordynatami UVN
 • Rozumieć i praktycznie posługiwać się pojęciem ciągłości geometrycznej
 • Opanować biegle system warstw w programie
 • Opanować podstawy wizualizacji
 • Wybrać optymalny sprzęt do pracy w programie.

Szczegółowy program zajęć:

1.Wstęp
Po krótkim wprowadzeniu omówione zostaną następujące zagadnienia:
– Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Rhino
-Wiele sposobów na to samo
– Jak działają polecenia i kiedy należy je potwierdzać
– Nawigacja w programie – różne techniki i metody
– Polecenia wieloetapowe
– Polecenia kreatywne vs przekształcenia
– Czy i jak da się przyspieszyć pracę w programie
– Rodzaje reprezentacji geometrycznych modeli 3D
– MESH vs NURBS
– Dokładność pracy
– Kształty 2D
– Współrzędne, interwały, płaszczyzny robocze
– System warstw
– Obiekt i podobiekt
– Pojęcie krawędzi (Edge) a krzywej tworzącej (Isoparms)
– Rodzaje zapisu plików, import / eksport
– Język pracy aplikacji, jego zmiana i dodanie nowego języka do programu

2. Kreślenie i modelowanie precyzyjne  
Użycie narzędzi wspomagania procesu modelowania pozwala na tworzenie kształtu w uproszczony, ale jednocześnie precyzyjny sposób. Swoboda manipulacji rzutniami, płaszczyznami roboczymi, czy też kamerami w programie pozwala na wykreślenie kształtów typowo technicznych, jak i całkowicie organicznych.
– Ciągłość geometryczna i jej rodzaje
– Elipsy, okręgi, łuki, wielokąty oraz krzywe swobodne wszystkich typów
– Kreślenie geometrii z użyciem różnego rodzaju układów współrzędnych: względnego, bezwzględnego oraz biegunowego
– Kreślenie na wielu rzutniach
– Podstawowe funkcje analityczne, mierzenie
– Tryby wyświetlania i ich funkcje
– Krzywe trójwymiarowe
– Podstawowe chwytaki geometryczne (Osnaps) i ich funkcje

3. Edycja obiektów i podstawowe przekształcenia 
Odkrywamy możliwości selektywnego podejścia do projektu. Okazuje się, iż w programie da się nie tylko łatwo tworzyć geometrię, ale praktycznie wszystko i na każdym etapie zmieniać. Wystarczy nauczyć się jak to prawidłowo zrobić.
– Kontekstowość pracy w programie
– Widzieć więcej znaczy zrobić szybciej
– Zmiękczanie krawędzi a ciągłość geometryczna (Fillet, Chamfer, Blend)
– Podstawowe rodziny funkcji wytłaczających (Extrude, Loft, Revolve)
– Modelowanie z nagrywaniem historii
– Podstawowe przekształcenia (przesuwanie, obracanie, skalowanie, odbicie lustrzane)
– Kolorowy manipulator przekształceń (Gumball) i jego funkcje
– Dystrybucja obiektów na innych obiektach (szyki, oplatanie orientacja)
– Odsuwanie geometrii, nadawanie grubości
– Operacje logiczne na krzywych i bryłach (scalanie, wiercenie i część wspólna)
– Wydłużanie geometrii (Extend)
– Przycinanie i rozdzielanie geometrii
– Zakrywanie otworów płaskich i niepłaskich

4. Średniozaawansowane techniki tworzenia geometrii 
Czas na pracę praktyczną, podczas której na bazie już opanowanych podstaw, pojawią się zupełnie nowe elementy i możliwości tworzenia i modyfikacji geometrii. Zarówno na poziomie 2D, jak i 3D.
– Sposób myślenia w kategoriach geometrii NURBS
– Krzywe swobodne (freeform curves) – rola, budowa, rodzaje, ważne cechy
– Punkty kontrolne na krzywych i powierzchniach
– UVN – nowy, potężny w możliwości układ współrzędnych
– Kształty organiczne
– Przebudowa krzywych i powierzchni
– Rodzina funkcji tworzących krzywe z różnych obiektów
– Szybka dokumentacja techniczna
– Podstawy wymiarowania
– Co zrobić, aby mieć pewność, że nasz model bez problemu wydrukuje się na drukarce 3D lub frezarce CNC

5. Zaawansowane techniki tworzenia powierzchni 
Czas na najbardziej zaawansowane funkcje na tym etapie szkolenia. Skompletowany zostaje zbiór funkcji wytłaczających geometrię. Po raz pierwszy pojawi się detal w projekcie.
– Pojęcie i rola bryły w Rhino
– Edycja brył
– Wytłaczanie po ścieżkach (Rail Revolve, Sweeps, Curve Network)
– Zaawansowane, ale praktyczne zastosowanie ciągłości geometrycznych

6. Projekty praktyczne 
Czas w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę. Co nie znaczy, że nie będzie tu okazji do poznania nowych technik i metod pracy. Ćwiczenia te świetnie pokazują metodologię oraz etapy pracy nad projektem w Rhino. Po prostu – od ogółu do szczegółu.
– Modelowanie słuchawki telefonicznej (przygotowane wcześniej i odpowiednio ustawione szkice profili)
– Modelowanie młotka (przygotowana wcześniej płaska geometria robocza)
– Modelowanie butelki z gwintem (modelowanie od zera)

7. Podstawy wizualizacji 
W dzisiejszych czasach wizualizacja stała się niezwykle ważną dziedziną projektowania. Warto, aby każdy użytkownik Rhino posiadał chociaż podstawową wiedzę na ten temat.
– Rodzaje silników renderujących dostępnych do Rhinoceros i ich generacje
– Materiały a oświetlenie
– Jaką geometrię „lubi” wizualizacja
– Tekstury i inne mapy, mapowanie tekstur
– Fotorealizm we wbudowanym silniku renderującym w Rhino.

Zapraszamy!