Cel i efekty szkolenia
W ramach tego szkolenia, uczestnik pozna różne techniki, które zilustrują możliwości wykorzystania Rhino w projektowaniu jachtowym i stoczniowym. Podczas ćwiczeń praktycznych kursant  zapozna się z optymalnym stosowaniem narzędzi w celu uzyskania prawidłowego modelu różnego typu jednostek pływających.

Wymagania wstępne
Przynajmniej podstawowa znajomość programu Rhino i zasad modelowania przestrzennego. Mile widziane jest doświadczenie w pracy z programem.

Program szkolenia

1. Podstawy
Po krótkim wprowadzeniu poruszone będą następujące zagadnienia:
 – zastosowanie Rhino w projektowaniu stoczniowym (projekt wstępny – kadłub, nadbudówka, wnętrza; wizualizacja; projekt inżynierski – detale konstrukcyjne, instalacje, itp.; wykorzystanie modelu do uzyskania dowolnych przekrojów, powierzchni do rozwinięcia, danych do obliczeń, przygotowanie danych do obróbki CNC, itp.;
 – definicja i sposoby uzyskania „czystej” geometrii (krzywych i powierzchni)
 – omówienie metod analizy geometrii krzywych i powierzchni
 – narzędzia umożliwiające przebudowę krzywych i powierzchni w celu uzyskania „czystej” geometrii

2.  Modelowanie kadłuba małej łodzi rybackiej
W ramach ćwiczeń praktycznych przedstawione zostaną sposoby na uzyskanie modelu 3D na podstawie krzywych 2D.
 – tworzenie krzywych 3D na podstawie krzywych 2D
 – stworzenie kadłuba o „czystej geometrii” na podstawie przebudowanych krzywych o ograniczonej liczbie punktów kontrolnych
 – analiza geometrii modelu kadłuba
 – rozwinięcie uzyskanych powierzchni

3. Modelowanie jachtu żaglowego
Zostaną zademonstrowane metody umożliwiające stworzenie modelu na podstawie narzuconych danych projektowych
 wyciągnięcie powierzchni na bazie minimalnego zestawu krzywych
 – przebudowa powstałych powierzchni z wykorzystaniem dostępnych narzędzi edycyjnych odwzorowania krzywizny
 – analiza powierzchni pod kątem wad geometrii
 – analiza hydrostatyczna
 – wyznaczanie linii teoretycznych kadłuba (wzdłużnice, wrężnice, wodnice)
 – tworzenie i eksport rysunku 2D

4. Modelowanie ślizgacza
Na tym etapie przedstawione zostaną techniki umożliwiające stworzenie modelu 3D kadłuba łodzi wyścigowej na podstawie zaimportowanych linii teoretycznych (projektowych) oraz pokładu i nadbudówki.
 – import krzywych z projektowego rysunku 2D (CAD)
 – rozplanowanie krzywych na rzutniach 3D
 – wyciągnięcie powierzchni na bazie minimalnego zestawu krzywych
 – przebudowa powstałych powierzchni z wykorzystaniem dostępnych narzędzi edycyjnych odwzorowania krzywizny
 – analiza powierzchni pod kątem wad geometrii
 – wykonanie pokładu i nadbudówki

5. Modelowanie motorowego jachtu pełnomorskiego
Przedstawione zostaną techniki umożliwiające stworzenie modelu 3D kadłuba motorowego jachtu pełnomorskiego na podstawie zaimportowanych linii teoretycznych (projektowych).
 – import krzywych z projektowego rysunku 2D (CAD)
 – rozplanowanie krzywych na rzutniach 3D
 – wyciągnięcie powierzchni na bazie minimalnego zestawu krzywych
 – przebudowa powstałych powierzchni z wykorzystaniem dostępnych narzędzi edycyjnych odwzorowania krzywizny
 – analiza powierzchni pod kątem wad geometrii

6. Modelowanie motorowego jachtu pełnomorskiego c.d.
Na zakończenie wykonamy model pokładu oraz nadbudówek.
 – import krzywych z projektowego rysunku 2D (CAD)
 – rozplanowanie krzywych na rzutniach 3D
 – wykonanie nadbudówek
 – wymodelowanie elementów pokładów słonecznych
 – wykonanie relingów, kominów oraz masztu.

Zapraszamy!