Cel i efekty szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:

  • poruszać się w sposób swobodny w środowisku aplikacji oraz jej interfejsie użytkownika
  • zaprojektować kadłub, edytowad jego kształt
  • wykonać obliczenia hydrostatyczne i statecznościowe
  • przeprowadzić analizę kadłuba pod względem osiągów (opory, prędkości, trym, moc silnika)
  • wykonać zestawienia kosztowo-materiałowe

Wymagania wstępne

Dobra znajomość systemu Windows i jego obsługi za pomocą myszki oraz co najmniej podstawowa znajomość programu Rhino i zasad modelowania przestrzennego.

Program szkolenia

1. Podstawy
Po krótkim wprowadzeniu poruszone będą następujące zagadnienia:
– elementy składowe interfejsu użytkownika aplikacji
– przegląd właściwości dokumentu i definiowanie jednostek modelu
– projektowanie kadłuba – przegląd dostępnych narzędzi

2. Projektowanie i edycja kształtu kadłuba
Przedstawione zostaną szczegółowo narzędzia pomocne w projektowaniu kadłuba i edycji jego kształtu.
– Hull Assistants – narzędzia pozwalające na szybkie zaprojektowanie kadłuba na podstawie wprowadzanych danych wymiarowych. Umożliwiają stworzenie modelu 3D kadłuba jachtu motorowego, jachtu żaglowego i statku
– Moving Control Points – edycja punktów kontrolnych modelu kadłuba
– Inserting a Chine – wstawianie dodatkowych przekrojów poprzecznych w celu edycji geometrii kadłuba
– Corner Continuity – edycja punktów kontrolnych narożników w przekroju wzdłużnym (głównie dziobnicy) w celu zachowania prawidłowej geometrii kadłuba

3. Wyznaczanie i edycja linii teoretycznych kadłuba
Zostaną zademonstrowane funkcje umożliwiające wygenerowanie linii teoretycznych kadłuba, ich edycję i wydruk.
– wprowadzenie w tematykę linii teoretycznych kadłuba statku wodnego (wzdłużnice, wrężnice, wodnice)
– Defining Section Locations – wyznaczanie linii teoretycznych kadłuba
– Deleting Sections – usuwanie zbędnych linii teoretycznych kadłuba
– Refreshing Sections – „odświeżanie” zdefiniowanych linii teoretycznych kadłuba po edycji geometrii kadłuba
– Using Real Time Sections – zmiana w czasie rzeczywistym kształtu linii teoretycznych kadłuba wraz ze zmianą jego geometrii
– Toggling Section Visibility – ukrywanie zbędnych w danej chwili linii teoretycznych kadłuba
– Lines Drawings – ustawienia parametrów drukowania linii teoretycznych kadłuba
– Offset Tables – generownie tabel współrzędnych w formacie Microsoft Excell na podstawie zdefiniowanych linii teoretycznych kadłuba
– Exporting Curves – export linii teoretycznych kadłuba w formacie IDF i PIAS

4.  Analiza hydrostatyki i stateczności
Na tym etapie przedstawione zostaną funkcje umożliwiające przeprowadzenie analizy hydrostatyki i stateczności modelu 3D kadłuba.
– wprowadzenie w tematykę obliczeo hydrostatycznych i statecznościowych
– wymagania jakie powinien spełnid model poddawany analizie hydrostatycznej i statecznościowej
– Defining the Flotation Condition(s) – zdefiniowanie parametrów pływalności
– Design Hydrostatics – analiza hydrostatyki projektowej
– przegląd i analiza danych wyjściowych

5. Obliczenia prędkości, optymalizacja i dobór mocy silnika
Przedstawione będą metody mające na celu analizę projektowanego kadłuba pod względem osiągów (opory, prędkości, trym, moc silnika).
– metoda Sawickiego (stosowana do kadłubów ślizgowych) – wprowadzenie, wymagania stawiane modelowi, obliczenia oporów, analiza danych wyjściowych
– metoda Holtropa (stosowana do kadłubów wypornościowych) – wprowadzenie, wymagania stawiane modelowi, obliczenia oporów, analiza danych wyjściowych

6. Analiza kosztowo-materiałowa oraz praktyka, czyli własnoręczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
Na zakończenie poznamy funkcje pozwalające wykonać zestawienia kosztowo-materiałowe
– definiowanie parametrów typowych materiałów – tworzenie bazy materiałowej
– eksport i dołączanie bibliotek materiałów
– przypisanie materiałom właściwości ciężarowo – kosztowych
– tworzenie raportów ciężarowo – kosztowych
– definiowanie i lokalizacja na modelu punktów ciężarowo – kosztowych
– podsumowanie poznanych funkcji i możliwości programu Orca3D.