Jedną z najważniejszych faz projektu stanowi etap modelowania. Nasze pomysły i założenia projektowe przyjmują przestrzenną formę mniej lub bardziej skomplikowanego modelu 3D. Czasami takie modele składać się mogą z wielu setek, czy nawet tysięcy części składowych. Rhino dostarcza nam kompletny zestaw niezbędnych narzędzi, za pomocą którego możliwym jest odtworzenie dowolnego kształtu istniejącego w przyrodzie. Funkcje modelujące w Rhino podzielić możemy na funkcje modyfikujące bryły podstawowe, funkcje wytłaczające różnego rodzaju kształty, funkcje przekształcające geometrię oraz funkcje swobodnie odkształcające dane kształty. Głównym rodzajem geometrii, którym posługuje się Rhino w trakcie procesu modelowania jest NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline). Są to w pełni edytowalne krzywe i powierzchnie, które można łączyć / sklejać ze sobą, osiągając bardziej skomplikowane formy. Ten rodzaj geometrii charakteryzuje się łatwością tworzenia i ogromną precyzją, stąd też bardzo chętnie wykorzystywany jest w technice i przemyśle.
  • Popularną metodą, szczególnie wśród początkujących użytkowników programu, jest manipulacja bryłami podstawowymi, których Rhino posiada ogromny zbiór

bryly_z

  •  Funkcje wytłaczające w Rhino należą do najczęściej używanych w procesie modelowania. Są one bardzo intuicyjne i sposobem pracy przypominają tradycyjne metody warsztatowe. Wystarczy tylko zbiór profili, jedna lub więcej prowadnic (w postaci krzywych) i ewentualnie oś wytłaczania.

wytlocz_z

  • Całości narzędzi modelujących w Rhino uzupełnia możliwość tzw. modelowania swobodnego przy użyciu manipulacji poszczególnymi położeniami punktów kontrolnych krzywych lub powierzchni. Metoda ta jest bardzo skuteczna na przykład przy modelowaniu organicznym

freeform_z

  • Pomimo, iż Rhino główny nacisk kładzie na geometrię typu NURBS, odnajdziemy w nim całkiem pokaźny zbiór funkcji do zarządzania, sprawdzania i modyfikacji geometrii typu POLY

mesh_z

  • UDT (uniwersalna technologia deformacji) to zespół potężnych możliwości przekształcania geometrii. Znajdziemy tutaj takie możliwości jak wyginanie, skręcanie, opływanie, zaplatanie, rozciąganie, kształtowanie kątowe, czy edycja obiektów klatką otaczającą

udt_z

  • Gumball – narzędzie służące do manipulowania obiektem w przestrzeni 3D, pozwala na przesuwanie, skalowanie i obrót względem osi układu współrzędnych globalnych, płaszczyzny konstrukcyjnej bądź własnych obiektu

Gumball_740

Gumball_translation

  • Odsuwanie (offsetowanie) powierzchni złożonych i brył – pozwalająca na nadanie grubości obiektom złożonym z więcej niż jednej powierzchni

Offset