Licencjonowanie i zarządzanie licencjami

W Rhino znajdziemy zupełnie nowy sposób licencjonowania, który dynamicznie dostosowuje się do miejsca i czasu naszej pracy z programem. Obecnie mamy trzy sposoby na uzyskanie licencji Rhino:

Cloud Zoo – Zoo w chmurze, czyli licencja dostępna jest wszędzie i o każdej porze, wystarczy zalogować się do chmury w internecie.
Pojedynczy Komputer – typowa licencja Rhino na jedno stanowisko.
Zoo – dotychczasowa forma pływającej w prywatnej sieci licencji.

Cloud Zoo ma spore szanse stać najlepszą i najbardziej dostępną metodą licencji dla większości użytkowników Rhino:

tabela

Licencja w chmurze Cloud Zoo

Jest to nowy sposób zarządzania licencją Rhino, który charakteryzuje się wieloma zaletami:
Dla użytkowników indywidualnych użyty jest login Rhino Account i to wystarczy, aby używać Rhino. To oznacza możliwość uruchomienia programu na każdym komputerze, do którego mamy w danej chwili dostęp.
Dla użytkowników korporacyjnych i szkół lub uczelni, Cloud Zoo upraszcza dystrybucję licencji. Da się w ten sposób tworzyć pewne zbiory licencji i dzielić je pomiędzy członkami danej grupy, czy też zespołu.
Możliwość pracy online lub offline. Nie ma potrzeby weryfikacji licencji, więc wyjazd służbowy bez aktywnej licencji Rhino nie będzie już stanowić już problemu.
Licencja będzie działać nawet bez stałego dostępu do Internetu.
Infrastrukturą zarządzania licencjami w chmurze zajmuje się producent programu, firma McNeel.

Grupy robocze w Cloud Zoo

Firmom lub uczelniom udostępniono możliwość tworzenia grup / zespołów roboczych, które używać mogą specjalnych zbiorów licencji w Zoo.
Zespoły robocze w domenie
Łatwiejsze zarządzanie większymi zespołami umożliwia możliwość zakładania Rhino Accounts w danej domenie. Użytkownik, który posiada email pokrywający się z nazwą domeny może automatycznie dołączyć do danej grupy roboczej, która korzystać może z pewnego zbioru licencji Rhino. Wspierane są najróżniejsze sposoby autoryzacji (Google, Active Directory, czy One Login)

work

Opcje Cloud Zoo

Tworzenie konta Rhino Account.
Dodawanie licencji do naszego Cloud Zoo.
Usuwanie licencji z naszego Cloud Zoo.
Tworzenie grupy roboczej w obrębie naszego Cloud Zoo.

Licencja dotycząca pojedynczego stanowiska

Ten rodzaj licencji ogranicza zakres swojego działania do konkretnego komputera. Możliwe jest przeniesienie takiej licencji na inny komputer. Wystarczy usunąć ją ze starego i zainstalować na nowym komputerze bez potrzeby kontaktu z producentem, czy też sprzedawcą Rhino. W przypadku chęci współdzielenia licencji na wielu komputerach, należy ją przenieść do chmury Cloud Zoo.

Licencja pływająca Zoo

Oprogramowanie serwera Zoo dostępne jest do pobrania zupełnie za darmo i działać może na serwerze w prywatnej sieci. Menadżer licencji Zoo centralnie zarządza dystrybucją licencji z serwera, dzięki czemu są one dostępne każdemu, który wpięty jest do lokalnej sieci. Dostęp z domu, czy z innych siedzib firm wymaga połączenia typu VPN.

Uruchomienie i wdrożenie

W nowej wersji Rhino położono ogromny nacisk na łatwość instalacji i konfiguracji Rhino. Warto sprawdzić nowe wymagania wymagania sprzętowe i programowe.

Uproszczona instalacja

Moduł instalacyjny Rhino został całkowicie przepisany od początku i jest teraz o wiele bardziej wyczulony na wykrywanie potencjalnych problemów w trakcie instalacji i konfiguracji programu.

Edytor Opcji

Wszystkie zaawansowane ustawienia są teraz zintegrowane w nowym interfejsie użytkownika, dzięki czemu łatwiej jest pewne rzeczy odnaleźć, zmodyfikować, porównywać, czy udostępniać.

refinements_v6_advanced_options