Wyświetlanie

Nowe tryby wyświetlania w Rhino są szybsze, bardziej stabilne oraz w pełni wykorzystują możliwości współczesnych kart graficznych. Przykładem mogą być shadery korzystające z procesora graficznego GPU oraz optymalizacja użycia pamięci. Dla większości kart  skutkuje to szybszą, stabilniejszą pracą oraz ładniejszym wyświetlaniem.

Prędkość
Najnowsze metody wyświetlania w Rhino dopasowują się do różnych poziomów OpenGL® na podstawie możliwości karty graficznej.

W miarę możliwości, Tesselacja GPU przenosi większość geometrii na kartę graficzną, co skutkuje znacznym wzrostem prędkości na kartach, które ją obsługują.

display_v6_benchmarks

Pozioma oś reprezentuje czas odświeżania widoku 100 razy. Krótsze słupki to lepszy wynik.

Estetyka
Nowe metody wyświetlania zapewniają spójne i estetyczne efekty na szerszej gamie kart graficznych.

Poprawione tryby wyświetlania
Nowe i poprawione tryby wyświetlania generują zachwycające obrazy w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym.

display_v6_displaymodes

Krzywe i punkty
Krzywe są płynniejsze i wyświetlają się szybciej. Punkty są wyświetlane bardzo szczegółowo.

display_v6_points

Wizualizacja w czasie rzeczywistym
Rhino posiada teraz interaktywny podgląd wykorzystujący technikę raytracingu.

… jak również podgląd na żywo z obsługą  SSAO, naklejek, map środowiskowych czy mapowania tekstur:

A co z moją kartą?
Ogromna praca jaka została wykonana w tworzenie skutecznych metod wyświetlania (OpenGL) powinna zapewnić obraz wyższej jakości, wyświetlany z większą prędkością na większości kart graficznych. Niestety, nie ma jednak gwarancji na poprawę wydajności w każdych warunkach. Najlepszą metodą na sprawdzenie jak spisuje się na danym sprzęcie jest przetestowanie Rhino 6 dla Windows na własnych modelach. Osoby, które szukają porad na temat testowania wydajności Rhino, mogą skorzystać z pomocy społeczności Rhino.