rhinoweb400

Photomodeler – program szkolenia

Cel i efekty szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia, użytkownik będzie w stanie samodzielnie:

  • poruszać się w sposób swobodny w środowisku aplikacji oraz interfejsie programu
  • dobrać aparat oraz akcesoria
  • skalibrować aparat w zależności od specyfiki projektu
  • wykonać odpowiednie zdjęcia
  • odtworzyć geometrię fotografowanego obiektu z zastosowaniem metody geometrycznej i DSM
  • dokonać wymaganych pomiarów fotografowanego obiektu
  • nakładać tekstury na odtworzoną geometrię


Wymagania wstępne:

Znajomość systemu Windows i jego obsługi za pomocą myszki oraz podstawowa wiedza na temat fotografii.


Program szkolenia:

1. Wstęp
– wprowadzenie w świat fotogrametrii
– różnorodność zastosowań PhotoModelera
– omówienie interfejsu użytkownika aplikacji
– parametry aparatu decydujące o jakości projektu
– czynniki wpływające na dokładność projektu
– sposoby wykonywania zdjęć w zależności od charakterystyki projektu
– rodzaje projektów
– rodzaje znaczników wykorzystywanych w trakcie robienia zdjęć
– metody orientacji zdjęć
– opis metod wykorzystywanych przez program do odtwarzania geometrii

2. Projekt standardowy
– opis metody geometrycznej stosowanej do odtwarzania geometrii fotografowanego obiektu
– robienie odpowiednich zdjęć oraz ich dodawanie do projektów z wykorzystaniem metody geometrycznej
– konfigurowanie przestrzeni roboczej w celu zwiększenia efektywności pracy
– orientacja zdjęć poprzez oznaczenie i powiązanie ze sobą punktów wspólnych
– przeliczenie projektu i wprowadzenie korekt
– powiązanie obiektu z globalnym układem współrzędnych
– tworzenie punktów, linii, krzywych oraz powierzchni z wykorzystaniem narzędzi, którymi dysponuje program w celu odtworzenia geometrii

3. Projekt kalibracyjny
– zrobienie odpowiednich zdjęć do kalibracji aparatu
– kalibracja aparatu z wykorzystaniem jednego arkusza kalibracyjnego
– kalibracja aparatu z wykorzystaniem wielu arkuszy kalibracyjnych
– interpretacja wyników kalibracji
– dodawanie skalibrowanego aparatu do biblioteki

4. Projekt automatyczny
– generacja znaczników kodowanych typu RAD (zwykłych i z odsunięciem)
– orientacja zdjęć z wykorzystaniem znaczników kodowanych
– wykorzystanie znaczników kodowanych z odsunięciem do odtwarzania geometrii
– zastosowanie standardowych znaczników punktowych
– metody ręcznego i automatycznego wykrywania standardowych znaczników punktowych
– odtwarzanie nieregularnych powierzchni z zastosowaniem kodowanych i standardowych znaczników punktowych
– dopasowywanie powierzchni do zbioru punktów

5. Metoda DSM (skanowanie obiektów z wykorzystaniem zdjęć)
– robienie odpowiednich zdjęć do projektów z wykorzystaniem metody DSM
– sposoby na orientację zdjęć
– obróbka zdjęć w celu zwiększenia dokładności metody DSM
– generowanie chmury punktów i jej obróbka
– tworzenie i modyfikowanie powierzchni w postaci siatek

6. Obróbka
– tworzenie, edycja oraz nadawanie materiałów
– teksturowanie odtworzonych obiektów
– eksport wyników do aplikacji zewnętrznych
– import oraz praca z geometrią stworzoną w innych programach
– interpretacja wyników oraz metody ułatwiające ich poprawę
– generowanie zdjęć ortogonalnych.

Zapraszamy!

Comments are closed.