rhinoweb400

Make 2D / Rysunek2D

Polecenie tworzenia szybkich płaskich rzutów z modelu (Make2D) zostało kompletnie napisane od nowa. Dzięki temu efekty generowane prze to polecenie są szybsze, o wiele lepszej jakości i zdecydowanie bardziej przejrzyste. Dodano również więcej możliwości konfiguracji pracy polecenia.

Przejrzysty Interfejs Użytkownika
Interfejs użytkownika w oknie dialogowym polecenia został usprawniony. Dodano także więcej opcji konfiguracji.

make2d_v6_ui

Hidden Line Layers
Niewidoczne linie pomocnicze są teraz kreskowane:

make2d_v6_example

Make2D z poziomu Grasshoppera
Nowe polecenie Make2D posiada teraz własne komponenty, które możne komponować w pełni z innymi modułami:

make2d_v6_grasshopper-1

Clipping Planes
Płaszczyzny przycinania są teraz obsługiwane i przeliczane w rzutach 2d:

make2d_v6_clippingplane

Whole-scene silhouettes
Istnieje teraz możliwość przeliczania całych obrysów modeli za pomocą tego polecenia:

make2d_v6_silhouette

Make2D działa na wszystkim
Od teraz polecenie Make2D obsługuje również siatki mesh, bloki i funkcje oznaczeń.

make2d_v6_meshes

Komponenty dla programistów
Programiści rozszerzeń do Rhino mają teraz pełen dostęp do wszystkich komponentów polecenia Make2D.

make2d_v6_developer

Usprawnienia
Działa szybciej we wszystkich aspektach użycia.
Generuje dokładniejsze rezultaty.
Poprawnie segreguje krzywe jako Niewidoczne, Widoczne, Powielone.
Argument Keep whole curves zapobiega tendencji do dzielenia krzywych wynikowych na małe segmenty.
Podczas działania polecenia widoczny jest pasek postępu jego działania.